FAQSpørsmål:

2. Kan Selby hjelpe oss med å etablert sending av eFaktura til våre kunder?

3. Kan Selby hjelpe oss med å etablere sending av e-Postfaktura til våre kunder?

4. Kan Selby hjelpe oss med å sende våre fakturaer til en sentral print-partner?

5. Hva er de tekniske forutsetningene for at Selby skal kunne videresende våre fakturaer til våre kunder og finanspartnere?

6. Hvorfor får jeg en e-post med beskjed om at det har kommet "en mulig duplikat av tidligere mottatt fil" ?

7. Sending av eFaktura EHF til alle i ELMA, eller kun til utvalgte mottakere?

8. Jeg får ikke kvittering fra info@selby.no etter at jeg har sendt eFaktura! Hvorfor ikke?

9. Hvordan sender jeg kildefiler til eDoc4ALL?

9. Stilles det krav til e-posten som jeg sender fra?

10. Hvor finner jeg loggen til FRC-feeder?

11. Hvordan starter jeg manuell overføring med FRC-feeder?

12. Hvor finner jeg siste versjon av FRC-feeder?

14. Jeg får feilmelding ved forsøk på sending av data med FRC-feeder - hva betyr den?

15. Kan jeg få daglige rapporter fra eDoc4ALL?

16. Får jeg rapport vedrørende eDokumenter?

17. Får jeg rapport vedrørende. e-PostFaktura?

18. Hvilken funksjon har UUID på en eFaktura EHF?

19. FRC-feeder overfører ikke filer slik som tidligere. Hva er årsaken?


 


Svar:

1. Det er ikke alltid enkelt å sette enkle ord på nye ting! eFaktura og e-PostFaktura er eksempel på dette. Med får ord vil vi si at: eFaktura er en elektronisk versjon av fakturaen som kunden kan motta i sitt datasystem. e-PostFaktura er en elektronisk versjon av fakturaen på papir som kunden mottar på e-post og som han kan se på som om det var et papir.2. Ja! Med Selby som samarbeidspartner kan du sende dine fakturaer som eFaktura via PEPPOL eller direkte til din kundes meldingssentral, selv om ditt ERP-system ikke har funksjonalitet til å gjøre dette. Så lenge ditt ERP-system kan eksportere dine fakturaer til en fil, så kan vi bruke denne filen til å omforme dine fakturadata til det formatet som er påkrevet for å bli importert i din kundes system.3. Ja! Selby kan tilby deg å sende dine fakturaer som vedlegg til e-post adressert til din kundes e-postadresse. Vedlegget vil være i formatet PDF og vil alltid være lesbart for din kunde. Den eneste forutsetningen er at han har Adobe Reader, eller et annet program som kan vise dette formatet.Spesielt praktisk er denne løsningen når du ønsker å splitte din fakturafil til forskjellige sendingskanaler (eFaktura, e-PostFaktura og Print/Posten).4. Ja! Selby kan forestå nødvendig konvertering til det formatet din printpartner ønsker å motta dine data i. Spesielt praktisk er denne løsningen når du ønsker å splitte din fakturafil til forskjellige sendingskanaler (eFaktura, e-PostFaktura og Print/Posten).5. Forutsetningen for at Selby skal kunne sende dine gyldige fakturadata til den riktige mottaker er at ditt system kan eksportere dine fakturadata til en fil. Når vi sier en fil, mener vi dette i vid forstand. F.eks. kan en PDF være et aktuelt format dersom ditt system ikke kan eksportere til et annet format. PDF er ikke det optimale formatet, men under gitte forutsetninger vil det gjøre løsningen på en perfekt måte. Andre og mer foretrukne filformater, er XML, EDI, TXT, CSV...6. Når vi mottar en fil som har samme innhold som en tidligere mottatt fil vil vi varsle avsender om dette. Vi ser det som sannsynlig at filen har blitt sendt en gang til p.g.a. en feil. Derfor stopper vi den for å unngå at tidligere sendte data blir sendt på nytt til mottaker, og der kanskje forårsake problemer i form av doble registreringer. Det er ikke nødvendig å varsle oss om at sendingen var en feiltakelse. Mottak av filer skjer automatisk hos oss og bare om du ønsker at vi skal bistå med en manuell aksjon er det påkrevet at du varsler oss. Om du ikke ønsker at vår duplikatkontroll skal stoppe filene dine så er det bare å gi oss beskjed om dette.7. For å kunne tilby størst mulig grad av fleksibelitet og kontroll kan vi foreslå to alternative måter å sende eFaktura EHF på. Ønsker du at alle av dine kunder som står oppført i ELMA skal motta eFaktura fra deg så er det en god løsning som krever lite vedlikehold.Ønsker du imidlertid å kunne kontrollere hvilke av dine kunder som du vil sende eFaktura til så har vi en alternativ løsning for dette. Dette krever at vi etablerer en mottakertabell her i eDoc4ALL som inneholder en oversikt over alle de kunder du vil sende eFaktura til. Denne mottakertabellen må oppdateres av dere med den hyppighet som ønskes av dere.


8. Dersom du mangler kvitteringer for sendte eFaktura kan du finne oppdatert informasjon om den enkelte faktura på Mine Sider.9. Vi støtter følgende to metoder for overføring av kildefiler til FRC: 1. FTPS - Ved å bruke vårt verktøy; FRC-Feeder, eller ved hjelp av ditt eksisterende FTP-verktøy som har støtte for WS_FTP. 2. Ved sending som e-post med vedlegg til frc@selby.no. 3. Manuell opplasting av fil fra Mine Sider.10. Ja, - følgende krav stilles: 1. avsender adresse må være lik avtalt adresse for denne tjenesten. 2. vedlegget må være navngitt etter avtalt standard.11. Loggen til FRC-feeder finner du i menyen under Start-knappen på Windows: Alle programmer - FRC-feeder (E) - Log file. Mer omfattende beskrivelse finner du i dokumentasjonen12. Manuell start av FRC-feeder finner du i menyen under Start-knappen på Windows: Alle programmer - FRC-feeder (E) - Run manually. Mer omfattende beskrivelse finner du i dokumentasjonen.13. Siste versjon av FRC-feeder finner du under support/nedlastninger. Mer omfattende beskrivelse av prosedyren finner du i dokumentasjonen på samme sted.14. Melding: "ERROR - Error updating configuration file 530 Invalid userid/password" Betydning: Brukernavn og / eller passord er feil. Endring av login data gjøres i frcfeeder.xml. (bruk Notepad) (Husk at service Selby FRC-feeder (E) må restartes etter endringer i frcfeeder.xml for at endringen skal bli registrert). Melding: "ERROR - Error updating configuration file [Errno 10060] A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond" Betydning: En brannvegg hindrer FRC-feeder i å sende og motta data. Det er nødvendig at alle portene fra 30064 til 30073 settes åpne for kommunikasjon for FRC-feeder.

Av- og re-installering av FRC-feeder er beskrevet her.


15. Ja! Daglige rapporter fra eDoc4ALL genereres på grunnlag av løpende tjenester som din bedrift har hos oss. Dette er et alternativ til de rapporter som genereres hver gang vi prosesserer data for dere. Daglige rapporter starter gjerne like etter midnatt og er ment å gi en bedret kontroll på hvilke poster som har blitt prosessert for dere det siste døgnet.Gjennom prosesseringens forskjellige faser oppnår den enkelte post sin status. (les mer om status i forklaringen til den enkelte rapport) Dersom noen poster har stoppet opp i en fase av prosessen vil den bli liggende med en status som varsler dette. Disse postene vil bli vist på den daglige rapporten - og de vil bli vist dag etter dag helt til posten har oppnådd den endelige status. Dersom vi ikke har prosessert noen data for dere en dag, og det heller ikke er noen poster som venter på å få den endelige status så vil ikke den daglige rapporten bli sendt.16. Ja! Dersom du abonnerer på en av tjenestene eFaktura eller PRINT vil du få en daglig rapport på e-post fra info@selby.no med emne "eDokumentrapport fra FRC for [Kundenummer] [Navn]" Rapporten inneholder en oversikt over de eDokumenter som er sendt den aktuelle dagen og den viser informasjon som kan være nyttig for din egen oversikt. Statuser gjennom denne prosessen har følgende betydning: 5: Posten er generert og lagt til sending, - enda ikke sendt. 8: Posten er sendt og mottatt av aksesspunkt, - ikke bekreftet gyldig. 9: Posten er sendt og mottatt av aksesspunkt som har meldt om feil eller mangel på posten. 10: Posten er sendt, mottatt og meldt gyldig av aksesspunkt. Samtidig som posten får status 10 vil den også bli påført en UUID, - hvilket betyr at posten er sendt av aksesspunktet.17. Ja! Dersom du abonnerer på en av tjenestene e-PostFaktura vil du få en daglig rapport på e-post fra info@selby.no med emne "e-PostFakt ura rapport fra FRC for [Kundenummer] [Navn]" Rapporten inneholder en oversikt over de e-PostFakturaer som er sendt den aktuelle dagen og den viser informasjon som kan være nyttig for din egen oversikt. Statuser gjennom denne prosessen har følgende betydning: 5: Posten er generert og lagt til sending, - enda ikke sendt. 8: Posten er sendt via Google Mail. (klodens største aktør når det gjelder håndtering av e-post).18. UUID er en nøkkel som identifiserer EHF-posten. Denne blir tildelt av sendende aksesspunkt når posten er validert OK og sendt til mottakende aksesspunkt. Med denne UUID kan mottaker etterlyse posten i sitt mottakende aksesspunkt.
19. FRC-feeder kjøres med en kryptering som ikke anses som tilfredsstillende lenger. Vi har derfor gjort en nødvendig endring som krever at det installeres en ny versjon av filen frcfeeder.py
Denne kan lastes ned herfra (som en zip, som må pakkes ut) og kopieres inn i programområdet til FRC-feeder på din maskin (den gamle filen skal overskrives evt. slettes før du lagrer denne nye).
Husk å restarte service Selby FRC-feeder (E) etter at den nye versjonen er lagret i programområdet.