Regnskapsbedrifter

Løsning for effektiv utveksling av handelsdokumenter og regnskapstransaksjoner mellom ulike datasystemer. Send eller motta e-faktura og andre e-dokumenter fra og til dine klienter likesom til og fra dine andre samarbeidspartnere.
Selbys FRC består av en kjerne (også kalt en tolk) som sørger for riktige dokumenttilpasninger som måtte være nødvendig ved overføring av e-dokumenter mellom ditt og dine samarbeidspartneres systemer.


Funksjonalitet/fordeler

  • Overfører utgående faktura fra dine klienter
  • Leser inngående bestillinger fra kunde, nettbutikk eller håndterminal
  • Utgående ordrebekreftelse, pakkseddel eller fraktbrev til kunder.
  • Utgående fakturainformasjon til EuroPay i forbindelse med Eurocard Purchasing
  • Støtter flere dokumenttyper og utvekslingsformater/bransjestandarder
  • Støtter flere kommunikasjonsmetoder, både overføring på e-post, ftp og web services
  • Har innebygde sikkerhetsrutiner (standard og skreddersydde) samt varsling med e-post og SMS

Hvis du ønsker mer informasjon, bruk kontaktskjema et eller send e-post til oss.