Driftsmeldinger


Alle tjenester er i normal drift!

Fredag 14/6-2019 flyttet vi våre serverfunksjoner til ny serverpark.
Enkelte av våre tjenester var nede i ca 10 minutter under flyttingen.
Vi beklager for de problemer dette evt. medførte for dere.
Og vi takker vår dyktige teknikere for godt og effektivt arbeide.


Søndag 19/6-2016 ble det gjort noen nødvendige vedlikeholdsoppgaver i vårt servermiljø. Enkelte funksjoner var periodevis nede i tiden mellom 13:00 og 15:00.

16/3-2016 kl. 17:05 - 21:30: Alle tjenester var nede grunnet løpske logger som fylte disker så raskt at driftsprosesser stoppet. Feilen ble rettet med hjelp fra dyktige teknikere.


27/1-2016 kl 02:00 - 14:15
Vi hadde problemer med deler av våre tjenester.
Dette gikk ut over effektiviteten ved generering av e-PostFaktura og eFaktura hvor vi genererer PDF-vedlegg.


10/2-2015 kl 14:15 - 17:15:
Vi hadde en ikke planlagt stopp i en sentral funksjon.
Dette påvirket alle tjenester hos oss.
Feilen oppsto på grunn av en menneskelig feil og ble rettet uten komplikasjoner.

17/11-2014 kl 14:30 - 15:50:
Vi erfarte problemer med kommunikasjonen til og fra frc.selby.no.
Problemet ble funnet og utbedret.
Kommunikasjonen er igjen oppe og går.

3/9-2014: Mellom kl. 20:30 og 23:00 vil alle våre tjenester bli tatt ned for nødvendig vedlikehold og planlagt oppgradering.

9/7-2014 kl. 08:00 - 09:20:
Noen av tjenestene på FRC var nede denne sommermorgenen.
P.g.a. ferieavvikling ble en uvanlig tidkrevende sikkerhetsoppdatering årsak til noe nervøsitet i forbindelse med driftsrutinene i dag.

7/6-2014:
Kl. 06:05 gikk den ene av våre servere ned - og den kan ikke bringes tilbake til normal drift.

Takket være velvillig og kvalifisert initiativ fra våre dyktige ansatte og partnere, i Pinsen, er situasjonen nå slik:
Pr 9/6 kl. 12:00 er driftsmiljøet gjenskapt på ny server og alle tjenester er igjen i produksjon.
Vi beklager at en del av våre tjenester har vært ute av produksjon deler av Pinsehelga.

Imidlertid er en funksjon borte (for alltid): FRC-client.
FRC-client ble i sin tid laget for et driftsmiljø som nå har utviklet seg videre og inviterer nå til andre måter å utveksle data på.

Den nye erstattningen heter FRC-feeder.
FRC-feeder har mange fordeler i forhold til sin forgjenger og du må installere denne for å få utvekslet data med oss heretter.
Les mer om denne programvaren her.

FRC-client er død - Leve FRC-feeder!

I forbindelse med omleggingen til ny server ble IP adressen til frc.selby.no endret fra 62.122.251.169 til 46.226.9.171.

OBS! Nødløsning:
Om du ikke har tid til å vente med innsending av filer til din installasjon av FRC-feeder er klar for oppgaven, så er det bare å sende dine filer som vedlegg til e-post til. frc@selby.no
Der vil vi motta og viderebefordre filene så raskt vi kan.