Referanser


"Vi har benyttet Selby som integrasjonspartner siden 2006 og er godt fornøyd med tjenestene vi får utført.
Jeg ser frem til et fortsatt godt samarbeide i overskuelig framtid!"

 

Per Sletten
Økonomisjef/CFO
Enviropac AS
"Vi er godt fornøyd med Selbys vilje og evne til å finne gode integrasjonsløsninger sammen med oss og våre ansatte."


Aali Farhad

Sivantos AS


   


"Jobzone har med flere av sine selskaper brukt Selby som integrasjonspartner 

gjennom flere år og er svært fornøyd med tjenestene og servicen vi mottar."


Trond Hostad

Økonomidirektør 

JobZone AS