Tjenester


Selby har i over 2 tiår vært en ledende tilbyder av rimelige integrasjons og data-konverteringstjenester slik at nettopp din bedrift får nyte fordelene av rask og sikker systemintegrasjon.

Vi integrerer og konverterer alle former for foretningsdata og med våre løsninger kan du utveksle forretningsdata elektronisk med dine forretningsforbindelser, uten å oppgradere dine systemer - vi tilpasser våre løsninger til ditt system slik at du maksimerer din investering, rimelig, raskt og sikkert.
 
Våre tjenester gir din bedrift:
  • Lavere kostnader og økt lønnsomhet
  • Din bedrift blir 100% EHF kompatibel
  • Mindre manuell behandling og færre feilkilder
  • Mindre papir
  • Bedre oversikt og kontroll over dokumentflyten
  • Redusert tidsbruk ved produksjon, distribusjon og behandling av dokumenter
  • Mulighet for én elektronisk kanal for alle handelsdokumenter og vareinformasjon inn og ut av bedriften
  • Mulighet for 100% elektronisk integrasjon mellom deg og dine handelspartnere
Ønsker du mer informasjon, kontakt oss her eller send oss en epost