Hva er forskjellen på eFaktura og e-PostFaktura?

Du er her:

Det er ikke alltid enkelt å sette enkle ord på nye ting! eFaktura og e-PostFaktura er eksempel på dette.

Med få ord vil vi si det slik:

eFaktura er en elektronisk versjon av fakturaen som kunden kan motta i sitt datasystem.

e-PostFaktura er en elektronisk versjon av fakturaen på papir som kunden mottar på e-post og som han kan se på som om det var et papir.

Oversikt