Kan Selby hjelpe oss med å etablere sending av e-Postfaktura til våre kunder?

Du er her:

Ja!

Selby kan tilby deg å sende dine fakturaer som vedlegg til e-post adressert til din kundes e-postadresse. Vedlegget vil være i formatet PDF og vil alltid være lesbart for din kunde. Den eneste forutsetningen er at han har Adobe Reader, eller et annet program som kan vise dette formatet.

Spesielt praktisk er denne løsningen når du ønsker å splitte din fakturafil til forskjellige sendingskanaler (eFaktura, e-PostFaktura og Print/Posten).

Oversikt