Kan Selby hjelpe oss med å få etablert sending av eFaktura til våre kunder?

Du er her:

Ja! Med Selby som samarbeidspartner kan du sende dine fakturaer som eFaktura via PEPPOL eller direkte til din kundes meldingssentral, selv om ditt ERP-system ikke har funksjonalitet til å gjøre dette.

Så lenge ditt ERP-system kan eksportere dine fakturaer til en fil, så kan vi bruke denne filen til å omforme dine fakturadata til det formatet som er påkrevet for å bli importert i din kundes system.

Oversikt