Kan Selby hjelpe oss med å få etablert sending av eFaktura til våre kunder?

Du er her:
  • Kundestøtte
  • Om Selby
  • Kan Selby hjelpe oss med å få etablert sending av eFaktura til våre kunder?

Ja! Med Selby som samarbeidspartner kan du sende dine fakturaer som eFaktura via PEPPOL eller direkte til din kundes meldingssentral, selv om ditt ERP-system ikke har funksjonalitet til å gjøre dette.

Så lenge ditt ERP-system kan eksportere dine fakturaer til en fil, så kan vi bruke denne filen til å omforme dine fakturadata til det formatet som er påkrevet for å bli importert i din kundes system.

Oversikt