Får jeg rapport vedrørende. e-PostFaktura?

Du er her:

Ja!

Dersom du abonnerer på tjenesten e-PostFaktura vil du få en daglig rapport på e-post fra info@selby.no med emne «e-PostFaktura rapport fra FRC for [Kundenummer] [Navn]»

Rapporten inneholder en oversikt over de e-PostFakturaer som er sendt den aktuelle dagen og den viser informasjon som kan være nyttig for din egen oversikt.

Statuser gjennom denne prosessen har følgende betydning:

5: Posten er generert og lagt til sending, – enda ikke sendt.

8: Posten er sendt via Google Mail. (klodens største aktør når det gjelder håndtering av e-post).

Oversikt