Får jeg rapport vedrørende eDokumenter?

Du er her:

Ja!

Dersom du abonnerer på en av tjenestene eFaktura eller PRINT vil du få en daglig rapport på e-post fra info@selby.no med emne «eDokumentrapport fra FRC for [Kundenummer] [Navn]»

Rapporten inneholder en oversikt over de eDokumenter som er sendt den aktuelle dagen og den viser informasjon som kan være nyttig for din egen oversikt.

Statuser gjennom denne prosessen har følgende betydning:

5: Posten er generert og lagt til sending, – enda ikke sendt.

8: Posten er sendt og mottatt av aksesspunkt, – ikke bekreftet gyldig.

9: Posten er sendt og mottatt av aksesspunkt som har meldt om feil eller mangel på posten.

10: Posten er sendt, mottatt og meldt gyldig av aksesspunkt. Samtidig som posten får status 10 vil den også bli påført en UUID, – hvilket betyr at posten er sendt av aksesspunktet.

Oversikt