Kan jeg få daglige rapporter fra eDoc4ALL?

Du er her:

Ja!

Daglige rapporter fra eDoc4ALL genereres på grunnlag av løpende tjenester som din bedrift har hos oss. Dette er et alternativ til de rapporter som genereres hver gang vi prosesserer data for dere. Daglige rapporter starter gjerne like etter midnatt og er ment å gi en bedret kontroll på hvilke poster som har blitt prosessert for dere det siste døgnet.

Gjennom prosesseringens forskjellige faser oppnår den enkelte post sin status. (les mer om status i forklaringen til den enkelte rapport) Dersom noen poster har stoppet opp i en fase av prosessen vil den bli liggende med en status som varsler dette. Disse postene vil bli vist på den daglige rapporten – og de vil bli vist dag etter dag helt til posten har oppnådd den endelige status.

Dersom vi ikke har prosessert noen data for dere en dag, og det heller ikke er noen poster som venter på å få den endelige status så vil ikke den daglige rapporten bli sendt.

Oversikt