Sending av eFaktura EHF til alle i ELMA, eller kun til utvalgte mottakere?

Du er her:

For å kunne tilby størst mulig grad av fleksibilitet og kontroll kan vi foreslå to alternative måter å sende eFaktura EHF på. Ønsker du at alle av dine kunder som står oppført i ELMA skal motta eFaktura fra deg så er det en god løsning som krever lite vedlikehold.

Ønsker du imidlertid å kunne kontrollere hvilke av dine kunder som du vil sende eFaktura til så har vi en alternativ løsning for dette. Dette krever at vi etablerer en mottakertabell her i eDoc4ALL som inneholder en oversikt over alle de kunder du vil sende eFaktura til. Denne mottakertabellen må oppdateres av dere med den hyppighet som ønskes av dere.

Oversikt