Stilles det krav til e-posten som jeg sender fra?

Du er her:

Ja, – følgende krav stilles:

  1. Avsenders adresse må være lik avtalt adresse for denne tjenesten.
  2. Vedlegget må være navngitt etter avtalt standard.
Oversikt