FRC-feeder overfører ikke filer slik som tidligere. Hva er årsaken?

Du er her:

En oppgradering av sikkerheten på serveren har gjort at noen gamle versjoner av FRC-feeder ikke lenger får overført data. Anbefalt løsning på problemet er å oppdatere til FRC-feeder versjon 2.

Hvis det ikke er mulig har vi tilgjengeliggjort en oppdatert versjon av filen frcfeeder.py som kan legges inn manuelt i gammel feeder installasjon

Denne kan lastes ned herfra (som en zip, som må pakkes ut) og kopieres inn i programområdet til FRC-feeder på din maskin (den gamle filen skal overskrives evt. slettes før du lagrer denne nye).

Husk å restarte service Selby FRC-feeder (E) etter at den nye versjonen er lagret i programområdet.

Oversikt