Jeg får feilmelding ved forsøk på sending av data med FRC-feeder – hva betyr den?

Du er her:

ERROR – Error updating configuration file 530 Invalid userid/password

Brukernavn og / eller passord er feil. Endring av login data gjøres i frcfeeder.xml. (bruk Notepad)

Husk at service Selby FRC-feeder (E) må restartes etter endringer i frcfeeder.xml for at endringen skal bli registrert.

ERROR – Error updating configuration file [Errno 10060] A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond

En brannvegg hindrer FRC-feeder i å sende og motta data. Det er nødvendig at alle portene fra 30064 til 30073 settes åpne for kommunikasjon for FRC-feeder.

Av- og re-installering av FRC-feeder er beskrevet her.

Oversikt