Onboardingen av nye klienter har blitt smidigere og raskere

News Factoring Invoice Processing

November 10th, 2021

Finansforetaket Avida opplever at de kommer raskere i gang med factoring for nye klienter etter at Selby begynte å utvikle integrasjonsløsninger for dem.

Avida er et finansforetak som tilbyr finansielle tjenester til kunder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet driver blant annet med factoring og tar imot fakturainformasjon fra klientene slik at de kan bistå dem med finansiering. For mange av klientene kan det handle om mange tusen fakturaer som skal behandles. Da trengs det systemer som er automatiske og der minst mulig må gjøres manuelt. Derfor bør ERP-systemene hos klientene kunne snakke sammen med Avidas systemer på en sømløs måte.

– Utfordringen er imidlertid at det finnes et utall forskjellige ERP-systemer ute hos klientene våre og da trenger vi en løsning som gir oss fakturadata på en slik måte at vårt system kan motta og videreforedle disse dataene på en god og sikker måte, sier Ernst Notø som arbeider med onboarding av nye klienter i Avida og er ansvarlig for integrasjoner mellom Avidas systemer og klientenes ERP-systemer.

Fra filutveksling til API

Det er mange måter å eksportere informasjonen på. Tidligere var det mest vanlig å eksportere fakturainformasjon i ulike filformater, men i dag beveger stadig flere systemer seg bort fra en utveksling av fysiske filer og benytter API’er i stedet. Enkelt forklart er API et programmeringsgrensesnitt i en programvare. Dette grensesnittet gjør det mulig å «kjøre» spesifikke deler av programvaren fra et annet system. På den måten blir integrasjonen tettere. Det blir også enklere å lage løsninger som kan utveksle informasjon begge veier. Gjennom plattformen eDoc4All har Selby utviklet slike integrasjoner i en årrekke. Fordelen er blant annet at man slipper å håndtere fysiske filer, og dermed blir løsningene mer sømløse.

Formaliserte samarbeidet

Samarbeidet mellom Avida og Selby startet så smått våren 2020. Da utviklet Selby en API-integrasjon mellom ERP-systemet xLedger, som en av Avidas kunder benyttet, og Avidas eget system.

– Dette prosjektet var svært vellykket og var bakgrunnen til at vi signerte en samarbeidsavtale med Selby i november 2020. Siden den gang har vi etablert løsninger for flere systemer, blant annet det svenske systemet Fortnox. Integrasjonsløsningene gjør at vi kan få inn nye klienter veldig raskt og komme raskt i gang med å utføre factoringtjenester for klientene våre.

– For når integrasjonen til ett system er utviklet, er det nesten bare noen tastetrykk som skal til før vi kan få nye kunder, med tilsvarende systemer, opp å stå, forklarer Notø.

Når løsningen først er utviklet trenger man for eksempel ikke å bruke tid på å teste om løsningene fungerer, siden alt ble ferdig testet som et ledd i utviklingen.

– Det er også mulig for oss å ta inn mindre kunder uten nærmere forhåndsvurderinger hvis de har systemer som det er allerede er utviklet integrasjoner for. Det ser vi også på som en stor fordel, tilføyer han.

Godt fornøyd

Notø forteller at det alltid er den første klienten i nye systemer som det tar lengst tid å få på plass siden løsningen må utvikles først. Han forteller også at samarbeidet med Selby er godt og at de utvikler det som trengs:

– Selv arbeider jeg aller mest med en av utviklerne i Selby. Vi jobber godt sammen og har en veldig god tone. Selby løser våre utfordringer på en god måte og jeg opplever at vi får den oppmerksomheten vi trenger, så samarbeidet fungerer veldig bra, avslutter Notø.

SMART PARTNER SOLUTIONS
© 2023 — Selby AS — 983 950 418