Tilpasset ditt system og dine behov

Våre standardløsninger er fleksible og bør holde i de fleste tilfeller, men vi jobber gjerne med deg for å utvide vårt tilbud ved behov.

Våre standardløsninger

Vi kan tilby en rekke forskjellige integrasjonstjenester avhengig av ditt behov, klar for oppstart umiddelbart. Vi vil som din Smart Partner skape sikre, sømløse og innovative e-handelsintegrasjoner for en trygg og effektiv behandling av dine forretningsdokumenter, og våre løsninger skal gi bærekraft igjennom redusert ressurs- og tidsbruk, samt å sette et så lite miljøavtrykk som mulig med nåværende og fremtidige e-handelsløsninger for deg og din bedrift.

Overføring av dokumenter til finanspartner

eFinance

Faktura kan sendes til både kunde og finanspartner

Sporing gjennom alle ledd i prosessen

Automatisk bokføring basert på rapporter fra finanspartner

Enkel men omfattende selvbetjening med rask tilgang til teknisk støtte ved behov

Full oversikt med smarte verktøy og tett integrering

Integrasjoner med din nettbutikk

eCommerce

Overføring av ordre til regnskapssystem

Automatisk føring av kundebetalinger

Synkronisering av varelager og produkter

Enkel men omfattende selvbetjening med rask tilgang til teknisk støtte ved behov

Full oversikt med smarte verktøy og tett integrering

Automatisk dataflyt mellom dine systemer

eTransfer

Design din egen løsning ved å koble sammen våre ferdige moduler til ditt behov

Fleksibel og forutsigbar drift med administrasjon på autopilot

Enkel men omfattende selvbetjening med rask tilgang til teknisk støtte ved behov

Full oversikt med smarte verktøy og tett integrering

Gode automatiske rutiner hjelper deg å jobbe mer effektivt

Våre løsninger jobber på dine vegne så du kan tenke på andre ting

Effektivisere rutiner

Vi automatiserer dine faste rutiner, så du slipper tidkrevende manuelle oppgaver, og heller kan fokusere på det som gjør din bedrift unik.

Lavere kostnader

Våre systemer jobber like hardt for deg hele døgnet til samme rimelige pris. Da er forarbeidet allerede gjort når du er klar til å sette i gang.

EHF og andre fakturakanaler

Hver faktura undersøkes for å bestemme korrekt leveringsmåte når den skal sendes til mottaker. Vi vil alltid prioritere å sende fakturaen elektronisk så langt det er mulig.

Eliminere feilkilder og unødvendig repetisjon

Ved å redusere bruken av manuelle rutiner blir det mindre rom for tilfeldige småfeil, som frigjør deg og dine ansatte fra å drive med manuell opprydding og oppfølging.

Overblikk og oversikt

Du får en samlet oversikt med overordnet status for dine dokumenter, med enkel mulighet for å gå i detalj helt ned på enkeltfaktura ved behov.

Løpende dokumentflyt

Alle nye dokumenter vil stort sett bli plukket opp på under et minutt. De behandles også fortløpende, som forsikrer at datagrunnlaget til enhver tid er så likt som mulig på tvers av dine systemer.

Levering

Vi passer på at dine dokumenter blir sendt til mottaker i riktig format ved bruk av avtalt leveringsmåte.

Unngå manuelle oppgaver

Datamaskiner er spesielt flinke til å utføre store mengder kjedelige og pirkete oppgaver på kort tid. Vi hjelper deg å redusere arbeidsmengden som krever menneskelig oppsyn, så du kan ha full kontroll.

SMART PARTNER SOLUTIONS
© 2023 — Selby AS — 983 950 418