Cookies, sporing, og annen bruk av personlig informasjon

Person eating cookies

Vi lagrer ingen persondata på normale besøkende til selby.no eller våre andre tjenester. For registrerte brukere lagrer vi kun data som er oppgitt av deg som bruker som er nødvendig for å utføre de oppgaver som er avtalt ved registrering.

I noen tilfeller vil våre overvåkningssystemer lagre informasjon om mistenkelig aktivitet så lenge det er relevant for å opprettholde sikkerheten i platformen, men dette vil ikke være aktuelt for normal bruk.

Våre tjenester lagrer i hovedsak én anonym cookie som sørger for at vi kan sikre kommunikasjonen mellom din maskin og våre systemer, i tillegg til kortvarig mellomlagring av nødvendig status i din sesjon.

Denne er kun en midlertidig referanse som vil bli slettet automatisk når den ikke er i bruk. Den følger deg heller ikke på tvers av systemer. Du kan velge å deaktivere denne i nettleseren din, men det kan medføre at du i noen tilfeller ikke vil kunne bruke løsningen som normalt.

På selby.no gjelder dette hovedsaklig bestilling av tjenester, men ved bruk av tjenester som krever brukerkonto kan det forhindre deg fra å logge inn i det hele tatt.

Om du huker av boksen "Remember me" eller "Husk meg" når du logger inn vil det i tillegg lagres en langvarig cookie som lar deg forbli logget inn over tid. Denne vil stort sett spares til du velger å logge ut manuelt.

Hvis du sender inn en forespørsel fra vårt kontaktskjema vil henvendelsen lagres i systemet fram til dialogen videreformidlet til relevant mottaker eller blir avsluttet uten behov for videre oppfølging. Dette kan også medføre overføring til vårt interne saksbehandlingssystem avhengig henvendelsen.

Du kan blokkere og tillate cookies gjennom innstillingene i nettleseren. Se nettvett.no for mer informasjon. Husk at dette kan forhindre mange tjenester fra å fungere som normalt.

Retningslinjene vil variere mellom de forskjellige områdene av vårt system du bruker, men som hovedregel skal det alltid være tydelig hva vi samler inn av persondata når du bruker våre tjenester.

Vi vedlikeholder en generell oversikt over retningslinjene for vår platform i sin helhet på denne siden, så det alltid er mulig å få et kjapt overblikk over hvordan vi behandler brukerdata, men den detaljerte forklaringen for hvert enkelt område finnes i avtaledokumentene som inngår i registreringsprosessen ved oppstart.

SMART PARTNER SOLUTIONS
© 2023 — Selby AS — 983 950 418