Nyheter

Illustration of woman online shopping.
Webshop News Order Processing

Selby lanserer nye løsninger mot netthandel

Vi ser mange nettbutikker med manuelle prosesser rundt betaling og dataoverførsel. Nå tilbyr vi en moderne løsning for å forbedre denne arbeidsflyten.

Les mer
News Factoring Invoice Processing

Onboardingen av nye klienter har blitt smidigere og raskere

Finansforetaket Avida opplever at de kommer raskere i gang med factoring for nye klienter etter at Selby begynte å utvikle integrasjonsløsninger for dem.

Les mer
SMART PARTNER SOLUTIONS
© 2023 — Selby AS — 983 950 418