eCommerce

Selby har utviklet en integrasjonsmodul for netthandel som sikrer automatisk bokføring fra nettbutikken til ditt regnskapssystem. Vi har idag støtte for en rekke nasjonale og internasjonale netthandelsplattformer, samt en rekke regnskapssystemer.

Systemet henter dine bestillinger fra nettbutikken og overfører dem til regnskapssystemet. Dette skjer automatisk – slik at du kan se bort ifra manuelle overføringsrutiner og kontroller. I Selby-platformen vil du få et dashboard slik at kan du følge med på bokføringen og få en enda bedre oversikt over statistikk og statuser.

Mangler vi ditt system?

Da vil vi gjerne høre fra deg - vi jobber stadig med nye integrasjoner, og dine behov påvirker vår prioritering mot nye systemer!

SMART PARTNER SOLUTIONS
© 2023 — Selby AS — 983 950 418