eFinance

Med eDoc Manager får du din egen selvbetjeningsportal for administrasjon av dine produkter og tjenester i eDoc4ALL. Løsningene er API-basert og skalerbare i versjonene Basic, Standard og Enterprise. Du kan i portalen selv være med på å overvåke prosessene og følge de transaksjoner vi kjører for deg, samt både bestille og avbestille tilleggstjenester. Du vil også ha mulighet for redigering av noen av de faste data som benyttes for dine aktive tjenester.

SMART PARTNER SOLUTIONS
© 2023 — Selby AS — 983 950 418