Minstekrav for at Selby skal kunne videresende mine fakturaer?

Forutsetningen for at Selby skal kunne sende dine gyldige fakturadata til den riktige mottaker er at ditt system kan eksportere dine fakturadata til en fil.

Når vi sier en fil, mener vi dette i vid forstand. F.eks. kan en PDF være et aktuelt format dersom ditt system ikke kan eksportere til et annet format. PDF er ikke det optimale formatet, men under gitte forutsetninger vil det gjøre løsningen på en perfekt måte.

Andre og mer foretrukne filformater, er XML, EDI, TXT, CSV…

SMART PARTNER SOLUTIONS
© 2023 — Selby AS — 983 950 418