Tilgjengelige kanaler for distribusjon av faktura

eFaktura (EHF)

eFaktura er en elektronisk versjon av fakturaen som kunden kan motta i sitt datasystem, som åpner en del muligheter for automatisering av fakturamottak.

Med Selby som samarbeidspartner kan du sende dine fakturaer som eFaktura via PEPPOL eller direkte til din kundes meldingssentral, selv om ditt ERP-system ikke har funksjonalitet til å gjøre dette.

Så lenge ditt ERP-system kan eksportere dine fakturaer til en fil, så kan vi bruke denne filen til å omforme dine fakturadata til det formatet som er påkrevet for å bli importert i din kundes system.

Forutsetningen for å levere eFaktura er at mottaker er registrert i ELMA-registeret for å motta EHF. Om kunden ikke er registrert i ELMA vil vi heller prøve å levere fakturaen med e-PostFaktura.

e-PostFaktura

e-PostFaktura er en elektronisk versjon av fakturaen som kunden mottar som et vedlegg til sin e-post.

Selby kan tilby deg å sende dine fakturaer som vedlegg til e-post adressert til din kundes e-postadresse. Vedlegget vil være i formatet PDF og vil alltid være lesbart for din kunde. Den eneste forutsetningen er et program som kan lese PDF-filer.

Så lenge mottaker har en gyldig e-post vil denne kanalen være et godt alternativ. I de få tilfeller denne mangler, har vi mulighet til å sende den aktuelle faktura som brevpost.

Print-faktura (brevpost)

Selby kan tilby sending av dine faktura som brevpost så lenge mottaker har postnummer og poststed. Fakturablanketten sendes da til vår print-partner, og vil bli sendt med brev på samme måte som den ville blitt sendt som vedlegg til en e-post.

SMART PARTNER SOLUTIONS
© 2023 — Selby AS — 983 950 418